STOTLHED, GLÆDE, SÅDAN!, YDMYGHED, ???, HIGH 5!!!

Utrolig mange positive følelser samtidigt!! Det er vel den bedste måde, vi kan beskrive, hvordan vi har oplevet denne pris.

Stort tak til Business Region Aarhus, dommerne samt naturligvis teamet!!!

Referencer:

http://trendsonline.dk/2016/02/01/102748/

https://www.aarhus.dk/da/omkommunen/nyheder/2015/April/~/media/Dokumenter/Borgmesterens-Afdeling/Kommunikation/Nyheder-2015/Vinderne-af-IVAeRKSAeTTERPRISEN-2015.pdf
http://aarhus.lokalavisen.dk/aarhus-nord-firma-vinder-stor-ivaerksaetterpris-/20150424/artikler/704219230/1449