Pressemeddelelse: Trapeze indgår partnerskab med op meringsspecialisterne i den prisvindende virksomhed QAMPO

Hvordan kan den kollektive trafik blive ved med at leve op til øgede krav om effektivisering og begrænsning af udgifter, samtidig med at serviceniveauet øges over for passagererne? Denne tilsyneladende umulige opgave har Trapeze Group Europe sat sig for at løse gennem et nyt partnerskab med iværksættervirksomheden QAMPO, som leverer internationalt banebrydende software til at træffe bedre beslutninger hos kunderne.

Trapeze Group Europe har i over 15 år leveret it-løsninger til planlægning og drift i transportsektoren, mens den pris- vindende danske virksomhed QAMPO er specialister i avancerede optimeringsalgoritmer, prædiktive analyser og machine learning. Ved at forene specialistkompetencerne i de to virksomheder kan transportsektoren forvente at komme til at se løsninger, der ikke bare automatiserer manuelle processer og udnytter de knappe ressourcer inden for mandskab og vogne bedre, men som også gør det muligt at reagere lynhurtigt i uforudsete situationer, lægge nye planer og endda forudse hidtil uforudsigelige hændelser, så det bliver muligt at reagere proaktivt og skabe en endnu mere stabil drift.

”Den kollektive trafik arbejder i et miljø, hvor der er meget lidt kontrol over uforudsete hændelser,” udtaler Jesper Ul- sted, administrerende direktør hos Trapeze Group Europe. ”Sporarbejde eller en flod, der går over sine bredder, har store konsekvenser for rigtig mange rejsende, og derfor er behovet for at kunne reagere hurtigt og lægge en ny plan ekstremt stort i den her branche.”

”Optimeringsløsninger og intelligente beslutningsværktøjer er vejen frem, når transportudbyderne skal kunne reagere hurtigt og planlægge de bedste alternativer, men hidtil har det kun været eksperter, der har kunnet benytte sådanne løsninger. Med vores nye partnerskab med QAMPO kommer vi til at udvikle løsninger, der er enkle og brugervenlige, så langt flere medarbejdere i den kollektive trafik kan håndtere optimeringsprocesser. Jeg ser et kæmpestort potentiale i at forene Trapeze Group Europes erfaringer fra transportsektoren med QAMPOs banebrydende setup, fordi trans- portsektoren på den måde får det bedste fra to verdener.”

Ali Khatam, en af grundlæggerne i QAMPO, tilføjer: ”Takket være den enorme udvikling inden for computerteknologi og regnekraft , kan vi med vores innovative nyskabelse og dybe knowhow udnytte mulighederne for optimering langt bedre i dag end for bare tre år siden. Sammen med Trapeze vil vi skabe en beslutnings-GPS, der giver transportudbyderne indsigt i konkrete økonomiske og operationelle konsekvenser af de beslutninger, de tager. Lidt forenklet kan man sige, at vi ikke bare ønsker at skabe én optimal plan, men dén absolut bedste plan i forhold til den tid og
de ressourcer, transportudbyderne har til rådighed fra gang l gang. Vores rolle bliver at sikre, kunderne kan træffe ekstremt korrekte beslutninger under hensyntagen l den konkrete situation og det ønskede udfald, med størst mulig sandsynlighed for succes.”

For yderligere information, kontakt:

Jesper Ulsted,administrerende direktør, Trapeze Group Europe

Mobil: 31181630

E-mail: jesper.ulsted@trapezegroup.com

Ali Khatam, partner og grundlægger, QAMPO

Mobil: 25454747
E-mail: ali@qampo.dk